Sertifisering for  håndverksbakere

Vi er veldig stolte over at vi nå har sertifisert oss som et ekte håndverksbakeri. Dette er et nytt merke som skal gjøre det enklere for folk å vite hvilke bakerier som opprettholder en ekte håndverkstradisjon i Norge.

Av: Baker Nordby

Publisert: 31. januar 2020

Med det nye fellesmerket Håndverksbakeri, ønsker bransjeforeningen å tydeliggjøre for forbrukerne de bakerier som er med på å opprettholde en ekte håndverkstradisjon i Norge. Disse bakeriene satser på fagutdanning gjennom å være godkjent lærebedrift med lærlinger, har en stor andel faglært personale i produksjonen, opprettholder håndverkstradisjoner og bruker norske råvarer. Som medlemmer av et fellesskap, jobber disse bedriftene for at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere godt, norsk kvalitetshåndverk til forbrukeren.

HÅNDOPPSLÅTTE BRØD: Hos Baker Nordby slår vi opp mange av brødene våre for hånd

Vi mener det er viktig at forbrukerne blir gjort klar over forskjellene mellom et håndverksbakeri som utvikler og produserer sine egne produkter, og bakerier som steiker en vare de har fått ferdig fra utlandet, slik at forbrukeren kan ta bevisste valg basert på kunnskap.

Tekst hentet fra BKLF: 
http://www.bakerkonditor.no/bklf/nytt-fellesmerke-for-handverksbakeri/

Blogg

Forandring fryder på Vinterbro senter!

Vi har fornyet kaféen vår på Vinterbro Senter! ☕️ Vi har som alltid brukt mye kortreiste materialer og gjenbrukte møbler ♻️ Velkommen inn!

Se butikken på kart

Baker Nordby er sertifisert 
håndverksbaker!

Med det nye fellesmerket Håndverksbakeri, ønsker bransjeforeningen å tydeliggjøre for forbrukerne hvilke bakerier som opprettholder en ekte håndverkstradisjon i Norge.

 

De som har sertifiseringen satser blant annet på faglig tyngde i produksjonen, opprettholder håndverkstradisjoner og bruker norske råvarer. 

 

Les mer om merket

Baker Nordby AS

Bjørnerudveien 17
1266 Oslo

Norge/Norway